Chọn ngày
Next
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tư vấn đặt tour

Ms. Đỗ Phượng

Mobile: 0987 043 500

Skype: live:bichphuong_33

Ms. Nguyễn Thúy

Mobile: 0975 553 669

Skype: live:nguyenthuy_72

Điểm nổi bật
  • Di chuyển nhanh chóng từ sân bay về khách sạn ở Tokyo và ngược lại bằng xe chung hoặc xe riêng

  • Được chào đón bởi nhân viên nói tiếng Anh

  • Có nhiều dịch vụ khác nhau cho bạn chọn lựa: xe chung, xe riêng

Kiểm tra giá các lựa chọn cho sản phẩm này

Xe riêng từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo - 1 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Xe riêng từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo - 1 khách (Giờ đến từ 22:00 đến 06:30)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 22:00 đến 06:30 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

đi chung xe từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 01:00 đến 09:00)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 01:00 đến 09:00 bằng xe chung. Mỗi xe taxi có thể chứa tối đa hai khách. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Xe riêng từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda về - 1 khách (Giờ đến từ 01:00 đến 09:00)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 01:00 đến 09:00 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Xe riêng từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda - 1 khách (Giờ đến từ 09:01 đến 00:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 09:01 đến 00:59 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

đi chung xe từ sân bay Haneda về khách sạn - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 22:00 đến 06:30)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 22:00 đến 06:30 bằng xe chung. Mỗi xe taxi có thể chứa tối đa hai khách. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

đi chung xe từ sân bay Haneda về khách sạn - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe chung. Mỗi xe taxi có thể chứa tối đa hai khách. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

đi chung xe từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 09:01 đến 00:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 09:01 đến 00:59 bằng xe chung. Mỗi xe taxi có thể chứa tối đa hai khách. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

bieu tuong loading
Quy định dịch vụ
Giá bao gồm Giá không bao gồm
Quy định hủy đổi/ đặt tour

Không thể đổi/trả.

Bạn có thể chọn sử xe riêng hoặc đi chung xe với những khách khác cho những lộ trình sau:
- 1 chiều từ sân bay Haneda đến khách sạn ở Tokyo và ngược lại.

Chưa có ý kiến cho dịch vụ này!