Chọn ngày
Next
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tư vấn đặt tour

Ms. Thanh Hương

Mobile: 0941.592.128

Skype: onetour.sale04

Ms. Thùy Linh

Mobile: 0392.548.668

Skype: live:thuylinh_84

Ms. Thanh Thảo

Mobile: 0971.616.808

Skype: live:thanhthao_67

Ms. Bùi Phượng

Mobile: 0346.535.497

Skype: live:buiphuong_10

Điểm nổi bật
  • Di chuyển nhanh chóng từ sân bay về khách sạn ở Tokyo và ngược lại bằng xe chung hoặc xe riêng

  • Được chào đón bởi nhân viên nói tiếng Anh

  • Trải nghiệm dịch vụ xe Bus cao cấp

Kiểm tra giá các lựa chọn cho sản phẩm này

Đưa đón 1 chiều bằng xe riêng từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda - 1 khách (Giờ đến từ 09:01 đến 00:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 09:01 đến 00:59 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Đưa đón 1 chiều, đi chung xe từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 22:00 đến 06:30)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo từ 22:00 đến 06:30 bằng xe chung. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Đưa đón 1 chiều bằng xe riêng từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo - 1 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Đưa đón 1 chiều bằng xe riêng từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo - 1 khách (Giờ đến từ 22:00 đến 06:30)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 22:00 đến 06:30 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Đưa đón 1 chiều, đi chung xe từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 09:01 đến 00:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda từ 09:01 đến 00:59 bằng xe chung. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Đưa đón 1 chiều, đi chung xe từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Narita - 2 đến 20 khách

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Narita bằng xe chung. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Đưa đón 1 chiều bằng xe riêng từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo - 1 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe riêng dành cho 1 khách.

Đưa đón 1 chiều, đi chung xe từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Haneda về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe chung. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Đưa đón 1 chiều, đi chung xe từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo - 2 đến 20 khách (Giờ đến từ 06:31 đến 21:59)

Đây là dịch vụ đưa đón từ sân bay Narita về khách sạn ở Tokyo từ 06:31 đến 21:59 bằng xe chung. Số lượng khách tối thiểu là 2 khách.

Đưa đón 1 chiều bằng xe riêng từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Narita - 1 khách

Đây là dịch vụ đưa đón từ khách sạn ở Tokyo đến sân bay Haneda bằng xe riêng dành cho 1 khách.

bieu tuong loading
Quy định dịch vụ
Giá bao gồm Giá không bao gồm
Dịch vụ trung chuyển
Quy định hủy đổi/ đặt tour

Không thể đổi/trả.

Có nhiều lựa chọn cho bạn trong việc di chuyển giữa khách sạn và sân bay ở Tokyo. Bạn có thể chọn sử xe riêng hoặc đi chung xe với những khách khác cho những lộ trình sau:
- 1 chiều từ sân bay Haneda đến khách sạn ở Tokyo và ngược lại.
- 1 chiều từ sân bay Narita đến khách sạn ở Tokyo và ngược lại.

Chưa có ý kiến cho dịch vụ này!