Chọn ngày
Next
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tư vấn đặt tour

Ms. Thanh Hương

Mobile: 0941.592.128

Skype: onetour.sale04

Ms. Thùy Linh

Mobile: 0392.548.668

Skype: live:thuylinh_84

Ms. Thanh Thảo

Mobile: 0971.616.808

Skype: live:thanhthao_67

Ms. Bùi Phượng

Mobile: 0346.535.497

Skype: live:buiphuong_10

Điểm nổi bật
  • Enjoy private transfers from Lien Khuong Airport to your Da Lat city centre hotel and vice versa

  • Receive a meet-and-greet service from your professional driver at the airport arrival gate

  • Experience hassle-free travel via air-conditioned sedan or SUV transfers

Kiểm tra giá các lựa chọn cho sản phẩm này

One-way Private Transfer from Lien Khuong Airport to Da Lat Hotel - Sedan

This is a private sedan transfer from Lien Khuong Airport to your Da Lat city centre hotel. Can accommodate a maximum of three passengers and three pieces of luggage. Insurance included

One-way Private Transfer from Da Lat Hotel to Lien Khuong Airport - Sedan

This is a private sedan transfer from your Da Lat city centre hotel to Lien Khuong Airport. Can accommodate a maximum of three passengers and three pieces of luggage. Insurance included

One-way Private Transfer from Lien Khuong Airport to Da Lat Hotel - SUV

This is a private SUV transfer from Lien Khuong Airport to your Da Lat city centre hotel. Can accommodate a maximum of five passengers and five pieces of luggage. Insurance included

One-way Private Transfer from Da Lat Hoel to Lien Khuong Airport - SUV

This is a private SUV transfer from your Da Lat city centre hotel to Lien Khuong Airport. Can accommodate a maximum of five passengers and five pieces of luggage. Insurance included

bieu tuong loading
Quy định dịch vụ
Giá bao gồm Giá không bao gồm
Bảo hiểm Dịch vụ trung chuyển
Quy định hủy đổi/ đặt tour

Hoàn 95% giá trị khi thông báo huỷ trước 2 ngày.

Choose from quality private transfer services to/from Lien Khuong Airport:
- One-way from Lien Khuong Airport to Da Lat city centre hotel and vice versa

Chưa có ý kiến cho dịch vụ này!