Hà Nội – Quy Nhơn – Phú Yên – Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 28 - Tháng 05: 23, 30 - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 01, 08, 15, 29
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
8,590,000 đ 6,550,000 đ /người Chi tiết
Đà Nẵng- Bà Nà- Hội An- Huế- Sơn Trà
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 01: 23, 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,300,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Đà Nẵng- Sơn Trà -Hội An- Cù Lao Chàm- Bà Nà
Lịch khởi hành từ Miền Trung: - Tháng 01: 23, 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
3,400,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Đà Nẵng -Sơn Trà- Bà Nà- Hội An- Cố Đô Huế
Lịch khởi hành từ Miền Trung: - Tháng 01: 23, 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
3,000,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Thiên đường Miền Trung: Đà Nẵng- Hội An- Bà Nà- Huế- Động Thiên Đường
Lịch trình: Đà Nẵng
Lịch khởi hành từ Đà Nẵng: - Tháng 01: 24, 27, 31 - Tháng 02: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,000,000 đ 3,850,000 đ /người Chi tiết
Hành trình về nguồn: Đông Bắc- Miền Trung 2019
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 08, 17 - Tháng 03: 02, 20
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
10,500,000 đ 9,900,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - Hà Nội (5 ngày 4 đêm)
Lịch trình: Hà Nội Nha Trang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 06
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,300,000 đ 10,300,000 đ /người Chi tiết