Du xuân đầu năm: Hạ Long- Ninh Bình-Bái Đính- Hà Nội City tour ( 4N3D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27, 28 - Tháng 04: 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 - Tháng 05: 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,999,000 đ 4,250,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Nguyên Đá Đồng Văn ( 3N2D)
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,500,000 đ 2,500,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên- Làng nghề Miền Bắc (6N5D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27 - Tháng 04: 03, 10, 17, 24 - Tháng 05: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
6,500,000 đ 6,000,000 đ /người Chi tiết
Hành trình miền núi đầu năm mới: Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên (5N4D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27, 28, 29 - Tháng 04: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 - Tháng 05: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,500,000 đ 5,100,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 4 sao)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,250,000 đ 1,900,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 3 sao)
Lịch trình: Miền Bắc Sapa
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 03: 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,690,000 đ 1,440,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 2 sao)
Lịch trình: Miền Bắc Sapa
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 03: 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,350,000 đ 1,290,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 28, 29
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,590,000 đ 2,290,000 đ /người Chi tiết
Khám phá chùa Hương
Lịch trình: Hà Nội Hà Nội
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
990,000 đ 760,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Bái Đính - Tràng An Ninh Bình
Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,050,000 đ 850,000 đ /người Chi tiết