Chương trình 3N2D Hà Nội - Hạ Long (kết hợp ngủ đêm trên vịnh và trên bờ)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,299,000 đ 2,999,000 đ /người Chi tiết
Combo Chuyên cơ mặt đất - Homestay Tả Van - KS 4* TT Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,490,000 đ 2,190,000 đ /người Chi tiết
Combo Xe Chuyên cơ mặt đất + Khách sạn 4* Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 31 - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,400,000 đ 1,350,000 đ /người Chi tiết
Sapa mộng mơ - Chợ phiên Bắc Hà
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 03, 10, 17, 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
4,500,000 đ 4,190,000 đ /người Chi tiết
Sapa Mùa Lúa Chín (Tàu + Xe D-car Limousine)
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 28, 29, 30 - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
4,190,000 đ 3,990,000 đ /người Chi tiết
Combo Vé tàu - Vé xe Dcar - khách sạn Sunny Mountain Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 27 - Tháng 08: 03, 10, 17, 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
1,800,000 đ 1,650,000 đ /người Chi tiết