CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BẮC ÂU – NGA -ĐAN MẠCH - NA UY - THỦY ĐIỂN - PHẦN LAN - NGA ( 13N12Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Ha Noi Châu Âu
Lịch khởi hành từ Ha Noi: - Tháng 06: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Tháng 07: 01, 02, 03, 04, 05
Thời gian:
13 ngày 12 đêm
90,900,000 đ 89,900,000 đ /người Chi tiết
KHÁM PHÁ NƯỚC Ý ( 7N6Đ- BAY QR)
Lịch trình: Hà Nội Italia
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 29 - Tháng 07: 24 - Tháng 08: 24 - Tháng 09: 26
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
45,900,000 đ 44,900,000 đ /người Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NGA ( 9N8Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nga
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 22 - Tháng 07: 20 - Tháng 08: 22 - Tháng 09: 24
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
51,900,000 đ 49,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – THỤY SỸ - Ý ( 10N9Đ- BAY QR)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 22 - Tháng 07: 20 - Tháng 08: 01
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
59,900,000 đ 57,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - THỤY SỸ - Ý (15N4Đ-Bay QR)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 26 - Tháng 07: 21
Thời gian:
15 ngày 14 đêm
83,900,000 đ 81,900,000 đ /người Chi tiết
DU LỊCH ANH - SCOTLAND 2019 (9N8Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 07, 21 - Tháng 08: 10
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
70,900,000 đ 69,900,000 đ /người Chi tiết
ĐAN MẠCH – NAUY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN COPENHAGEN – OSLO – STOCKHOM - HELSINKI ( 10N9Đ- BAY TK)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 16 - Tháng 07: 03, 07 - Tháng 08: 10
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
79,900,000 đ 78,900,000 đ /người Chi tiết
88,900,000 đ 84,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – BỈ - HÀ LAN PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM – LÀNG CỔ GIETHOORN ( 7N6Đ- BAY TK)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 01 - Tháng 09: 19 - Tháng 10: 17
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
45,900,000 đ 44,900,000 đ /người Chi tiết
TOÀN CẢNH CHÂU ÂU : ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP ( 9N8Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 29 - Tháng 06: 14, 30 - Tháng 07: 12
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
55,900,000 đ 54,900,000 đ /người Chi tiết