PHÁP – THỤY SĨ – MONACO – Ý – VATICAN
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 02 - Tháng 11: 06
Thời gian:
12 ngày 11 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,509,710 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

65,900,000 đ 62,900,000 đ /người Chi tiết
KHÁM PHÁ NƯỚC Ý ( 7N6Đ- BAY QR)
Lịch trình: Hà Nội Italia
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 26
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,791,510 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

45,900,000 đ 44,900,000 đ /người Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NGA ( 9N8Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nga
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 24
Thời gian:
9 ngày 8 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,991,010 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

51,900,000 đ 49,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – THỤY SỸ - Ý ( 10N9Đ- BAY QR)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 21 - Tháng 10: 06, 20 - Tháng 11: 11, 20
Thời gian:
10 ngày 9 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,310,210 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

59,900,000 đ 57,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - THỤY SỸ - Ý (15N4Đ-Bay QR)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 16
Thời gian:
15 ngày 14 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 3,267,810 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

83,900,000 đ 81,900,000 đ /người Chi tiết
DU LỊCH ANH - SCOTLAND 2019 (9N8Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 23 - Tháng 12: 26
Thời gian:
9 ngày 8 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,789,010 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

70,900,000 đ 69,900,000 đ /người Chi tiết
PHÁP – BỈ - HÀ LAN PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM – LÀNG CỔ GIETHOORN ( 7N6Đ- BAY TK)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 19 - Tháng 10: 17
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,791,510 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

45,900,000 đ 44,900,000 đ /người Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHÂU ÂU ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP ( 8N7Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 11: 29
Thời gian:
8 ngày 7 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,150,610 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

55,900,000 đ 53,900,000 đ /người Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CHÂU ÂU PHÁP– THỤY SĨ - Ý ( 11N10Đ - BAY TK)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 25
Thời gian:
11 ngày 10 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,589,510 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

66,900,000 đ 64,900,000 đ /người Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HUNGARY – SLOVAKIA – ÁO - SÉC (9N8Đ- BAY QR)
Lịch trình: Hà Nội Châu Âu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 04
Thời gian:
9 ngày 8 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 2,114,301 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

54,990,000 đ 52,990,000 đ /người Chi tiết