Chương trình du lịch bờ tây Hoa Kỳ: Los Angeles - Las Vegas khởi hành từ Hồ Chí Minh
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 04: 22 - Tháng 05: 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
38,900,000 đ 35,900,000 đ /người Chi tiết
Tour Mỹ Bờ Đông: Newyork – Philadelphia - Washington D.C khởi hành từ HCM
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 03: 29 - Tháng 04: 24 - Tháng 05: 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
58,900,000 đ 56,900,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Mỹ: tặng tour tham quan Sandiego & Chiến Hạm Uss Midway khởi hành từ HCM
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 03: 27 - Tháng 04: 28 - Tháng 05: 30
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
68,900,000 đ 66,900,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Mỹ: tặng tour tham quan Sandiego & Chiến Hạm Uss Midway khởi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 27 - Tháng 04: 28 - Tháng 05: 30
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
68,900,000 đ 66,900,000 đ /người Chi tiết
Tour Mỹ Bờ Đông: Newyork – Philadelphia - Washington D.C khỏi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29 - Tháng 04: 24 - Tháng 05: 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
58,900,000 đ 56,900,000 đ /người Chi tiết
Chương trình du lịch Bờ Tây Hoa Kỳ: Los Angeles - Las Vegas khởi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Rất tốt
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 22 - Tháng 05: 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
41,900,000 đ 39,900,000 đ /người Chi tiết