Chương trình du lịch bờ tây Hoa Kỳ: Los Angeles - Las Vegas khởi hành từ Hồ Chí Minh
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 05: 13 - Tháng 06: 24 - Tháng 07: 15 - Tháng 08: 12
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
56,800,000 đ 54,800,000 đ /người Chi tiết
Tour Mỹ Bờ Đông: Newyork – Philadelphia - Washington D.C khởi hành từ HCM
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 06: 26 - Tháng 07: 21 - Tháng 08: 09
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
60,800,000 đ 58,800,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Mỹ: tặng tour tham quan Sandiego & Chiến Hạm Uss Midway khởi hành từ HCM
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 05: 10 - Tháng 06: 21 - Tháng 07: 12 - Tháng 08: 09 - Tháng 12: 26
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
73,900,000 đ 71,900,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Mỹ: tặng tour tham quan Sandiego & Chiến Hạm Uss Midway khởi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 10 - Tháng 06: 21 - Tháng 07: 12 - Tháng 08: 09
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
73,900,000 đ 71,900,000 đ /người Chi tiết
Tour Mỹ Bờ Đông: Newyork – Philadelphia - Washington D.C khỏi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 26 - Tháng 07: 21 - Tháng 08: 09
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
60,800,000 đ 58,800,000 đ /người Chi tiết
Chương trình du lịch Bờ Tây Hoa Kỳ: Los Angeles - Las Vegas khởi hành từ Hà Nội
1 bài bình luận
- Rất tốt
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 13 - Tháng 06: 24 - Tháng 07: 15 - Tháng 08: 12
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
56,800,000 đ 54,800,000 đ /người Chi tiết