1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 29,650 JPY
5,722,450 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 14,820 JPY
2,860,260 VND
Giá vé thương gia người lớn 39,600 JPY
7,642,800 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 19,800 JPY
3,821,400 VND

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 29,650 JPY
5,722,450 VND
14,820 JPY
2,860,260 VND
39,600 JPY
7,642,800 VND
19,800 JPY
3,821,400 VND

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ,
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách