CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI ( 05 NGÀY/ 04 ĐÊM ; VIETNAM AIRLINES )

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 04: 21
- Tháng 05: 19, 24, 29
- Tháng 10: 13, 20
- Tháng 11: 03, 05
- Tháng 06: 01, 07, 12, 16, 23, 29
- Tháng 07: 05, 07, 10, 13, 16, 24, 27, 28
- Tháng 08: 02, 10, 18
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
5,390,000 đ 7,890,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Bangkok - Pattaya ( 5 ngày 4 đêm )

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,490,000 đ 6,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA (5N4Đ, bay Vietnam Airline)

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
9,090,000 đ 8,590,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY (5N4Đ, BAY VNA)

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,990,000 đ 7,490,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY ( 05 NGÀY/ 04 ĐÊM; VIETJET AIR )

Lịch trình: Hà Nội Bangkok
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,590,000 đ 10,990,000 đ /khách Chi tiết

DU LỊCH HÈ THÁI LAN HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY - HÀ NỘI ( 05 NGÀY/ 04 ĐÊM ; VIETJET AIR // VIETRAVEL AIRLINES )

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 04, 07, 11, 14, 18, 18, 21, 25, 28
- Tháng 08: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28
- Tháng 09: 07, 13, 14, 21, 27, 28
- Tháng 10: 05, 11, 12, 18, 19
- Tháng 04: 23, 30
- Tháng 07: 02, 03, 09, 10, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 31
- Tháng 06: 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,990 đ 6,590,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY ( 05 NGÀY/ 04 ĐÊM ; VIETNAM AIRLINES )

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 22, 30
- Tháng 11: 11, 13
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
8,390,000 đ 7,890,000 đ /khách Chi tiết