Chiangmai- Chiangrai (4N3Đ- bay bangkok airways)
Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 27, 28, 29
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
12,590,000 đ 11,590,000 đ /người Chi tiết
Bangkok - Pattaya: Hành trình vàng, giờ bay vàng, hàng không vàng (Bay VNA)
Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 28 - Tháng 04: 04, 26 - Tháng 05: 25 - Tháng 06: 05, 15, 20, 22, 26, 29
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,990,000 đ 6,990,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Thái Lan tiết kiệm
Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 03, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 05: 01
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,500,000 đ 5,900,000 đ /người Chi tiết
Bangkok - Pattaya: tham dự lễ hội té nước đắc sắc 2019
2 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 11, 13
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
8,590,000 đ 7,590,000 đ /người Chi tiết