Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu – Chùa Ba Vàng

Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
790,000 đ 490,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội – Chùa Ba Vàng - Yên Tử - Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
850,000 đ 550,000 đ /người Chi tiết