Tour đi lễ : Yên Tử- Chùa Đồng 2019
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 21, 24, 25, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 21, 22, 23, 28, 29
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,590,000 đ 2,290,000 đ /người Chi tiết