Tour đi lễ : Yên Tử- Chùa Đồng 2019
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 24, 25, 26, 31 - Tháng 02: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,590,000 đ 2,290,000 đ /người Chi tiết
Du xuân chùa Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
990,000 đ 790,000 đ /người Chi tiết