Hà Nội - Singapore - Kuala Lumpur - Singapore (5N4Đ, Bay Vietjet Air / Scoot Air – Air Asia / Batik Air )

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 05, 19, 26
- Tháng 12: 08, 09, 29, 30
- Tháng 02: 11, 12, 16, 23
- Tháng 03: 01, 02, 09, 15, 16, 22
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
10,590,000 đ 9,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA CHƯƠNG TRÌNH TẾT (5N4Đ, BAY AIR ASIA)

Lịch trình: Bangkok Pattaya
Lịch khởi hành từ Bangkok:
- Tháng 12: 28
- Tháng 02: 09, 11, 12, 13
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,490,000 đ 6,590,000 đ /khách Chi tiết
13,490,000 đ 10,290,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Bangkok - Pattaya ( 5 ngày 4 đêm )

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 12: 06, 08, 13, 15, 21
- Tháng 01: 06, 08, 13, 15, 20, 22, 26
- Tháng 02: 27, 28, 29
- Tháng 03: 01, 08, 15, 22, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,890,000 đ 6,150,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA (5N4Đ, bay Vietnam Airline)

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 19
- Tháng 02: 28
- Tháng 03: 08, 22
- Tháng 12: 22
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
8,990,000 đ 7,890,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY (5N4Đ, BAY VNA)

Lịch trình: Hà Nội Thái Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 12: 14
- Tháng 01: 18
- Tháng 02: 22
- Tháng 03: 07, 21
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,990,000 đ 7,490,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – MALAYSIA – SINGAPORE – HÀ NỘI (5 ngày 4 đêm, Vietnam Airlines )

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 02: 11, 25
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,590,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết

SINGAPORE - INDONESIA (ĐẢO BA TAM) - KUALA LUMPUR ( 5N4Đ, Bay Vietjet Air/ Scoot Air – Air Asia/ Batik Air )

Lịch khởi hành từ Miền Nam:
- Tháng 01: 13
- Tháng 03: 08, 23
- Tháng 02: 17, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,990,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 19
- Tháng 03: 01, 22
- Tháng 12: 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
12,590,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết