SYDNEY – MELBOURNE
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 12: 06, 20, 27
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
49,900,000 đ 47,900,000 đ /người Chi tiết
KHÁM PHÁ AUSTRALIA XINH ĐẸP
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 25 - Tháng 11: 08, 22
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
49,900,000 đ 47,900,000 đ /người Chi tiết
Pháp - Bỉ - Đức - Hà Lan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 02, 14, 02, 22 - Tháng 11: 06 - Tháng 03: 25 - Tháng 04: 10, 25 - Tháng 05: 08, 14, 28 - Tháng 06: 12, 19, 26 - Tháng 07: 06, 10, 18 - Tháng 08: 01, 08, 20, 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
41,900,000 đ 39,900,000 đ /người Chi tiết
CỔNG TRỜI BALI - SẮC MÀU INDONESIA
Lịch trình: Hà Nội Bali
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 26 - Tháng 10: 17, 24, 31 - Tháng 01: 26
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
15,890,000 đ 13,890,000 đ /người Chi tiết
Myanmar - Vùng đất mang dấu chân phật
Lịch trình: Hà Nội Yangon
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 12, 26 - Tháng 10: 03, 17, 24 - Tháng 11: 07, 21, 28 - Tháng 12: 05, 12, 26
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
9,890,000 đ 8,890,000 đ /người Chi tiết
THIÊN ĐƯỜNG SHOPPING HONGKONG
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 20 - Tháng 11: 23 - Tháng 02: 27 - Tháng 03: 07, 27 - Tháng 12: 21, 31
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
15,500,000 đ 14,500,000 đ /người Chi tiết
DU LỊCH HONGKONG - THIÊN ĐƯỜNG SHOPPING (Bay Hongkong Airline)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 27 - Tháng 10: 25
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
15,490,000 đ 13,490,000 đ /người Chi tiết
ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÀI LOAN 2020 (M3 tết. Bay CI+AE)
Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
17,990,000 đ 16,990,000 đ /người Chi tiết
MÙA THU VÀNG ĐÀI LOAN (HN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG) Bay Vietnam Airline
Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 15, 23 - Tháng 11: 15
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÀI LOAN 2020 (M2 - M4 tết. Bay AE+CI)
Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 26, 28
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
16,990,000 đ 15,990,000 đ /người Chi tiết