45,900,000 đ 41,900,000 đ /người Chi tiết

Ngắm hoa anh đào Hàn Quốc: Hà Nội- Seoul- Nami- Everland (5N4Đ- bay Air Seoul)

Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 04, 11, 18, 25
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
13,900,000 đ 11,690,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội- Seoul- Nami- Everland- Hero show- Trượt tuyết (5N4Đ- bay Air Seoul)

Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 18, 25
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
13,900,000 đ 11,500,000 đ /người Chi tiết
14,990,000 đ 14,190,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội- Seoul- Nami- Everland- Trượt tuyết (5N4D-bay VNA)

Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 24, 26, 27, 28
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
17,990,000 đ 16,590,000 đ /người Chi tiết

Seoul – Nami Everland– Hoàng Cung (3 Sao - 4N4Đ - VJ)

Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 01: 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
20,290,000 đ 19,990,000 đ /người Chi tiết