Seoul – Nami Everland– Hoàng Cung (3 Sao - 4N4Đ - VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 09: 24 - Tháng 10: 08, 29 - Tháng 11: 12, 19, 26
Thời gian:
4 ngày 3 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 478,401 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Seoul-Busan: Chuyến đi của thanh xuân (5N4Đ-bay Tway-đầu Sài Gòn)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 10: 03, 06
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 558,201 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

14,990,000 đ 13,990,000 đ /người Chi tiết
Seoul-Nami-Everland- Hero show ( 5N4Đ bay LJ)
Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 20, 21, 26, 27 - Tháng 10: 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 478,401 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Seoul-Busan: Chuyến đi của thanh xuân (5N4Đ-bay Tway-đầu Hà Nội)
Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 18, 25 - Tháng 10: 09, 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 438,501 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

11,990,000 đ 10,990,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Busan – Thiên đường nghỉ dưỡng (5N4Đ- bay Air Busan)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 18, 25 - Tháng 10: 09, 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 358,701 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

9,990,000 đ 8,990,000 đ /người Chi tiết

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 518,301 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

13,990,000 đ 12,990,000 đ /người Chi tiết
Hàn Quốc mùa lá vàng lá đỏ: Hà Nội- Seoul- Nami - Everland
Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 17, 18, 24, 25, 31 - Tháng 11: 01, 06, 08, 10 - Tháng 12: 27
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 478,401 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Seoul- Nami- Everland- Tháp Namsan- Tặng Sauna- Bảo tàng 3D Trick Eye (5N4Đ-bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 24 - Tháng 10: 15, 22, 29 - Tháng 11: 05, 12 - Tháng 12: 10
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 494,361 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

13,500,000 đ 12,390,000 đ /người Chi tiết

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 438,501 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

12,990,000 đ 10,990,000 đ /người Chi tiết
Busan - Seoul- Đảo Nami- Eveland (6N5Đ- bay Air Busan)
Lịch trình: Hà Nội Hàn Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 25 - Tháng 10: 09, 23 - Tháng 11: 06, 20 - Tháng 12: 11, 25
Thời gian:
6 ngày 5 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 657,951 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

17,490,000 đ 16,490,000 đ /người Chi tiết