PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN ( 10N9Đ- BAY QUATAR AIRWAYS)

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 09: 24, 28
- Tháng 10: 06, 20
- Tháng 11: 24
- Tháng 12: 29
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
74,100,000 đ 69,900,000 đ /khách Chi tiết

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9N8Đ, BAMBOO AIRWAYS)

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 10: 09, 13, 30
- Tháng 11: 03, 20
- Tháng 12: 01
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
64,890,000 đ 61,900,000 đ /khách Chi tiết