13,990,000 đ 12,990,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI (HÀNG KHÔNG MỚI ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ KẾT HỢP TR / OD)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 06: 28 - Tháng 07: 02, 05, 09, 11, 12, 16, 19, 23, 25, 26, 30 - Tháng 08: 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 23, 30 - Tháng 09: 13, 27
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
11,390,000 đ 10,390,000 đ /người Chi tiết
Singapore (4N3Đ BAY TRƯA- BAY SQ)
Lịch trình: Hà Nội Sentosa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 10, 17, 24 - Tháng 06: 29 - Tháng 07: 06, 13, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
12,600,000 đ 11,600,000 đ /người Chi tiết
Singapore ( 4N3Đ BAY TỐI- BAY SQ )
Lịch trình: Hà Nội Singapore
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 02, 11 - Tháng 10: 09 - Tháng 07: 03, 10, 17, 24, 29 - Tháng 08: 12, 19, 21, 26, 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,200,000 đ 10,200,000 đ /người Chi tiết
Singapore- Malaysia: Một hành trình hai quốc gia (6N5D_Bay TIGER AIRLINES - MALINDO AIRLINES)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 02, 16, 23, 30, 30 - Tháng 09: 17, 24
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
11,400,000 đ 10,400,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Singapore- Đất nước sạch nhất thế giới
Lịch trình: Hà Nội Singapore
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 02, 11 - Tháng 10: 09 - Tháng 07: 03, 10, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29 - Tháng 08: 12
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
10,500,000 đ 10,000,000 đ /người Chi tiết