CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KÍCH CẦU SINGAPORE 04 NGÀY – SQ175 (Hàng không 5* số 1 thế giới, bay tối)

Lịch trình: Hà Nội Singapore
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 29 - Tháng 04: 01 - Tháng 09: 02, 09, 16, 23 - Tháng 05: 01, 30 - Tháng 06: 06, 13 - Tháng 07: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 08: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,500,000 đ 10,500,000 đ /người Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KÍCH CẦU SINGAPORE 04 NGÀY – SQ175 (Hàng không 5* số 1 thế giới, bay trưa)

Lịch trình: Hà Nội Singapore
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 28 - Tháng 06: 20, 25, 27, 29 - Tháng 07: 06, 13, 20, 27 - Tháng 08: 03, 17, 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,990,000 đ 10,990,000 đ /người Chi tiết

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (Máy bay TR-OD + ô tô)

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 18, 28 - Tháng 03: 03, 06, 13, 17
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
10,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết

HN - SINGAPORE - MALAYSIA - HN (6N5D - TIGER AIRLINES & MALINDO AIRLINES)

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 28 - Tháng 02: 22 - Tháng 03: 07, 14, 28 - Tháng 04: 11, 18, 25 - Tháng 05: 23, 30 - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 01, 15
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
10,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết

HCM - Singapore - Malaysia (5N4Đ - bay VJ)

Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 04, 18, 25 - Tháng 03: 03, 17, 24, 31 - Tháng 04: 07, 14, 21, 28 - Tháng 05: 12, 26 - Tháng 06: 02, 09, 16, 23
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 - Tháng 03: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 - Tháng 01: 28
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
10,590,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết

HÀ NỘI - SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - HÀ NỘI

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 29, 31 - Tháng 02: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - Tháng 03: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
11,990,000 đ 11,490,000 đ /người Chi tiết

Singapore- Malaysia: Một hành trình hai quốc gia (6N5D_Bay TIGER AIRLINES - MALINDO AIRLINES)

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 14, 28
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
10,990,000 đ 10,300,000 đ /người Chi tiết