11,890,000 đ 10,690,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI - SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY – FLORAL FANTASY – TẮM BIỂN TRÊN ĐẢO SENTOSA - JEWEL -HÀ NỘI (4N3Đ,BAY VIETJET)

Lịch trình: Hà Nội Singapore
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 03: 14, 21
- Tháng 05: 07, 14, 28
- Tháng 09: 08, 15, 29
- Tháng 10: 06, 13, 20, 27
- Tháng 11: 03, 10, 17, 24
- Tháng 04: 02, 09, 16, 30
- Tháng 06: 04, 11, 13, 18, 20, 25, 27
- Tháng 07: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
- Tháng 08: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,500,000 đ 10,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI (05 ngày 04 đêm – Bay hàng không Vietjet Air // Scoot Air – Batik Air // Air Asia

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 03: 09, 15, 16, 22, 27
- Tháng 05: 09, 15
- Tháng 04: 18, 27, 29, 29, 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,490,000 đ 10,690,000 đ /khách Chi tiết

SIÊU PHẨM 1 HÀNH TRÌNH 3 QUỐC GIA SINGAPORE – INDONESIA (ĐẢO BA TAM) - MALAYSIA ( 05 ngày 04 đêm – Hàng không Scoot Air – Batik Air )

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 03: 23
- Tháng 05: 03, 09, 15, 30
- Tháng 08: 01, 08, 14, 17, 22
- Tháng 06: 07, 13, 21, 26, 27
- Tháng 07: 04, 11, 18, 24, 25
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,990,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết
12,990,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 03: 22
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
12,590,000 đ 11,990,000 đ /khách Chi tiết