Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm

Lịch khởi hành từ Huế:
- Tháng 07: 06, 13, 20, 22, 23, 30, 30
- Tháng 08: 03, 05, 10, 19, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
6,090,000 đ /khách Chi tiết