Du xuân đầu năm: Hạ Long- Ninh Bình-Bái Đính- Hà Nội City tour ( 4N3D)
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 - Tháng 03: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 - Tháng 04: 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 - Tháng 05: 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,999,000 đ 4,250,000 đ /người Chi tiết
Du Xuân đầu năm: Hạ Long- Yên Tử (3N2Đ)
Lịch trình: Miền Bắc Hạ Long
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 04: 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
4,200,000 đ 3,850,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Nguyên Đá Đồng Văn ( 3N2D)
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 08, 15, 22 - Tháng 03: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,500,000 đ 2,500,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên- Làng nghề Miền Bắc (6N5D)
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 01: 23, 30 - Tháng 02: 13, 20, 27 - Tháng 03: 06, 13, 20, 27 - Tháng 04: 03, 10, 17, 24 - Tháng 05: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
6,500,000 đ 6,000,000 đ /người Chi tiết
Hành trình miền núi đầu năm mới: Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên (5N4D)
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28, 29 - Tháng 04: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 - Tháng 05: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,500,000 đ 5,100,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 4 sao)
Lịch trình: Miền Bắc Sapa
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 - Tháng 03: 04, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 18, 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,250,000 đ 1,900,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 3 sao)
Lịch trình: Miền Bắc Sapa
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 - Tháng 03: 04, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 18, 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,690,000 đ 1,440,000 đ /người Chi tiết
SAPA - BẢN CÁT CÁT - FANSIPAN (2N1đêm- KS 2 sao)
Lịch trình: Miền Bắc Sapa
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 - Tháng 03: 04, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 18, 27, 29 - Tháng 04: 03, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,350,000 đ 1,290,000 đ /người Chi tiết
Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 3 sao (2N1Đ)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 - Tháng 04: 02, 11, 15, 16, 17, 23, 25, 26 - Tháng 05: 06, 08, 10, 17, 20, 22, 23 - Tháng 06: 05, 10, 18, 21, 22
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,800,000 đ 2,250,000 đ /người Chi tiết
Tour đi lễ : Yên Tử- Chùa Đồng 2019
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết