HCM - Hà Nội - Sapa - Lào Cai - Bái Đính - Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 10: 23, 30 - Tháng 11: 06, 13, 20, 27 - Tháng 12: 04, 11, 18, 25
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 294,861 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

7,790,000 đ 7,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 2n1đ (Du Thuyền Aclass Stellar Dịch Vụ 4 Sao Premium Cabins)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 25, 26 - Tháng 11: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 - Tháng 12: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 177,555 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

4,950,000 đ 4,450,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 2n1đ (Du Thuyền Aclass Stellar Dịch Vụ 4 Sao Deluxe Cabins)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 25, 26 - Tháng 11: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 - Tháng 12: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 157,605 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

4,250,000 đ 3,950,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 3n2đ (1 đêm ngủ tàu 3 sao + 1 đêm ngủ khách sạn 4 sao)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
3 ngày 2 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 153,615 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

4,250,000 đ 3,850,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 3n2đ (1 đêm ngủ tàu 3 sao + 1 đêm ngủ khách sạn 3 sao)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
3 ngày 2 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 117,705 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

3,250,000 đ 2,950,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 2n1đ (Du thuyền GOLDEN STAR dịch vụ 3 sao phòng Superior)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 95,361 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

2,990,000 đ 2,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
950,000 đ 850,000 đ /người Chi tiết