HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline; 2 đêm Quy Nhơn + 1 đêm Tuy Hòa)

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 13, 21, 29
- Tháng 06: 05, 06, 14, 20, 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
7,690,000 đ 5,690,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline, 3 đêm Quy Nhơn)

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 06: 14, 21
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
6,590,000 đ 5,290,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI (5 ngày 4 đêm, bay Vietnam Airline)

Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 05: 14, 30
- Tháng 06: 04, 12, 18
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,590,000 đ 6,490,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline)

Lịch khởi hành từ Việt Nam:
- Tháng 05: 14, 17, 21, 24, 28
- Tháng 07: 18
- Tháng 06: 04, 11, 18, 25
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
6,490,000 đ 4,490,000 đ /khách Chi tiết