HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH – HÀ NỘI
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 10: 09, 23, 26 - Tháng 11: 06, 20, 23 - Tháng 12: 04, 21 - Tháng 02: 26 - Tháng 03: 07, 21
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
16,990,000 đ 16,490,000 đ /người Chi tiết
NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – TRẤN PHÙ DUNG – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THÀNH CỔ CÀN CHÂU (Ô tô + Tàu hoả. Sử dụng hộ chiếu)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 20, 27, 28, 29 - Tháng 09: 10, 17, 24 - Tháng 10: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 11: 05, 12, 19, 26 - Tháng 12: 03, 10, 17, 24
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
7,990,000 đ 7,590,000 đ /người Chi tiết
14,500,000 đ 13,500,000 đ /người Chi tiết
12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 04, 11, 18, 25 - Tháng 11: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 12: 06, 13, 20, 27
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,890,000 đ 2,190,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội (ngủ ks 5 sao)
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,950,000 đ 1,650,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội (ngủ ks 4 sao)
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,890,000 đ 1,490,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội (ngủ ks 3 sao)
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,690,000 đ 1,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội (ngủ ks 2 sao)
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,550,000 đ 1,250,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội (ngủ nhà nghỉ)
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 24, 31 - Tháng 09: 07, 14, 21, 28 - Tháng 10: 05, 12, 19, 26 - Tháng 11: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,250,000 đ 1,100,000 đ /người Chi tiết