Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu – Chùa Ba Vàng

Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
790,000 đ 490,000 đ /người Chi tiết

Chùa Cao Linh - Bạch Đằng Giang – Chùa Hang – Đền Bà Đế

Lịch trình: Hà Nội Hải Phòng
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 600,000 đ /người Chi tiết

Tây Yên Tử - Chùa Vĩnh Nghiêm – Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng

Lịch trình: Hà Nội Bắc Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 600,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Tràng An – Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
950,000 đ 750,000 đ /người Chi tiết

Hồ Chí Minh - Hà Nội - Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansifan (Bao gồm vé Fansifan-3N2D-oto)

Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 04, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 26 - Tháng 03: 02, 08, 09, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 25
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
4,290,000 đ 3,990,000 đ /người Chi tiết

HCM - Hà Nội - Sapa - Lào Cai - Bái Đính - Hạ Long

Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: Hàng ngày
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,790,000 đ 7,390,000 đ /người Chi tiết

Hà Giang - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Nôi

Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27 - Tháng 02: 07, 14, 21, 28 - Tháng 03: 06, 13, 20, 27
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,590,000 đ 2,390,000 đ /người Chi tiết

Cát Cát - Hàm Rồng - Cát Cát - Hàm Rồng - Cáp treo Fansipan - Hà Khẩu (ks 2 sao)

Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: Hàng ngày
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,990,000 đ 3,350,000 đ /người Chi tiết