HCM - SINGAPORE - MALAYSIA - HCM (6N5D - VJ)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 09: 07, 14, 28 - Tháng 10: 12, 19, 26 - Tháng 11: 09, 16, 30 - Tháng 12: 07, 14, 21
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
11,990,000 đ 10,990,000 đ /người Chi tiết
HCM - SINGAPORE - MALAYSIA - HCM
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 21, 28 - Tháng 09: 11, 25 - Tháng 10: 16, 23, 30 - Tháng 11: 13, 20, 27 - Tháng 12: 04, 11
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
10,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết