Hà Nội - Hà Giang - Cao Nguyên Đá Đồng Văn (2 ngày 3 đêm)

Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 29
- Tháng 02: 05, 15, 16, 26
- Tháng 03: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,950,000 đ 2,450,000 đ /khách Chi tiết

Hà Giang - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Nôi

Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 29
- Tháng 02: 05, 13, 14, 26
- Tháng 03: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,990,000 đ 1,990,000 đ /khách Chi tiết

Hành trình miền núi đầu năm mới: Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên (5N4D)

Lịch khởi hành từ Việt Nam:
- Tháng 01: 27
- Tháng 02: 03, 13, 17, 24
- Tháng 03: 03, 10, 17, 24, 31
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,500,000 đ 5,250,000 đ /khách Chi tiết