Sydney- Auckland- Rotorua- Melbourne
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 08
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
83,700,000 đ 81,700,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Australia xinh đẹp Melbourne - Sydney khởi hành từ Hồ Chí Minh
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 03: 28 - Tháng 02: 06
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
59,900,000 đ 57,900,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Australia xinh đẹp Melbourne - Sydney khởi hành từ Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 28 - Tháng 02: 06
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
59,900,000 đ 57,900,000 đ /người Chi tiết
Australia - New Zealand khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 03: 08
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
83,700,000 đ 81,700,000 đ /người Chi tiết
Australia - New Zealand khởi hành từ Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 08
Thời gian:
10 ngày 9 đêm
83,700,000 đ 81,700,000 đ /người Chi tiết