Hà Nội - Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà- Hội An – Cù Lao Chàm/Núi Thần Tài – Hà Nội

Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 - Tháng 07: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - Tháng 08: 06, 08, 13, 15
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
5,990,000 đ 4,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 08, 22
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,390,000 đ 5,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline)

Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 05: 09, 15, 16, 21, 23, 29, 30 - Tháng 08: 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 28 - Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 - Tháng 07: 02, 03, 04, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
5,550,000 đ 4,990,000 đ /khách Chi tiết