Đà Nẵng- Bà Nà- Hội An- Huế- Sơn Trà
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 01: 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,300,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Đà Nẵng- Sơn Trà -Hội An- Cù Lao Chàm- Bà Nà
Lịch khởi hành từ Miền Trung: - Tháng 01: 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
3,400,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Đà Nẵng -Sơn Trà- Bà Nà- Hội An- Cố Đô Huế
Lịch khởi hành từ Miền Trung: - Tháng 01: 26, 30 - Tháng 02: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
3,000,000 đ 2,600,000 đ /người Chi tiết
Thiên đường Miền Trung: Đà Nẵng- Hội An- Bà Nà- Huế- Động Thiên Đường
Lịch trình: Đà Nẵng
Lịch khởi hành từ Đà Nẵng: - Tháng 01: 24, 27, 31 - Tháng 02: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,000,000 đ 3,850,000 đ /người Chi tiết
Hành trình về nguồn: Đông Bắc- Miền Trung 2019
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 08, 17 - Tháng 03: 02, 20
Thời gian:
9 ngày 8 đêm
10,500,000 đ 9,900,000 đ /người Chi tiết