HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI ( 4N3Đ- BAY Bamboo Airways )
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 28 - Tháng 07: 05, 19, 26
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
8,190,000 đ 7,190,000 đ /người Chi tiết
Quy Nhơn-Tuy Hòa- Quy Nhơn (4N3Đ- Bay VJ)
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 29 - Tháng 07: 06, 13, 20, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
8,290,000 đ 7,290,000 đ /người Chi tiết
Quy Nhơn - Tuy Hòa ( 4N3Đ- BAY VJ)
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 29 - Tháng 07: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
7,990,000 đ 6,990,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội- Quy Nhơn- Phú Yên (4N3Đ_bay VJ)
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 28, 29 - Tháng 07: 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
10,500,000 đ 7,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội – Quy Nhơn – Phú Yên – Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 01, 08, 15, 29
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
8,590,000 đ 6,550,000 đ /người Chi tiết