Du xuân đầu năm: Hạ Long- Ninh Bình-Bái Đính- Hà Nội City tour ( 4N3D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 21, 22, 27, 28 - Tháng 04: 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 - Tháng 05: 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,999,000 đ 4,250,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Bái Đính - Tràng An Ninh Bình
Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 22, 23, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,050,000 đ 850,000 đ /người Chi tiết
Tour du lịch Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc
Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 21, 22, 28, 29
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,030,000 đ 830,000 đ /người Chi tiết