Tour du lịch Trung Quốc nổi bật
HOT Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
Giá chỉ 18,190,000 đ 16,190,000 đ Xem ngay
Trương Gia Giới- Động Hoàng Long- Đào Hoa Viên-Phù Dung Trấn- Phượng Hoàng Cổ Trấn (No shopping- 5N4Đ-Bay CZ)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 24 - Tháng 04: 03, 10, 17 - Tháng 05: 15, 22, 29 - Tháng 06: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
13,500,000 đ 12,500,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh (7N6Đ_bay VNA)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 24, 31 - Tháng 04: 09, 13, 14, 21 - Tháng 09: 01, 08, 22 - Tháng 05: 19, 21, 26, 28 - Tháng 06: 02, 04, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - Tháng 07: 07, 14, 21 - Tháng 08: 04, 11, 18
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
17,200,000 đ 16,200,000 đ /người Chi tiết
Nam Ninh- Trương Gia Giới- Phù Dung Trấn- Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đường bộ-6N5Đ)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 26 - Tháng 04: 02, 09, 16, 26, 27, 28, 29 - Tháng 05: 14, 21, 28 - Tháng 06: 04, 11, 18, 25
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
8,200,000 đ 7,590,000 đ /người Chi tiết
11,690,000 đ 9,690,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,190,000 đ 16,190,000 đ /người Chi tiết
12,500,000 đ 11,490,000 đ /người Chi tiết