Tour du lịch Trung Quốc nổi bật
Hà Nội- Trường Sa- Nghi Xương- Thần Nông Giá- Vũ Hán
Lịch khởi hành từ Châu Á: - Tháng 02: 19 - Tháng 03: 15, 19
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
16,500,000 đ 15,490,000 đ /người Chi tiết
12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Bắc Kinh - Tử Cấm Thành – Thiên An Môn – Thiên Đàn - Vạn Lý Trường Thành
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 08, 24 - Tháng 03: 08, 17, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,690,000 đ 9,690,000 đ /người Chi tiết
Chương trình du lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 19, 24 - Tháng 03: 03, 10, 17
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
14,900,000 đ 16,990,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 28 - Tháng 03: 14, 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,190,000 đ 16,190,000 đ /người Chi tiết
10,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 24 - Tháng 03: 10, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
12,500,000 đ 11,490,000 đ /người Chi tiết