Nhật Bản : NARA-OSAKA- CHUBU (5N4Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 23, 30 - Tháng 08: 27 - Tháng 09: 10, 17 - Tháng 10: 08
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
23,900,000 đ 22,900,000 đ /người Chi tiết
Nhật Bản: Narita-Fuji- Tokyo- Narita (5N4Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 28 - Tháng 08: 25 - Tháng 09: 29 - Tháng 10: 06
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
26,900,000 đ 25,500,000 đ /người Chi tiết
30,990,000 đ 28,990,000 đ /người Chi tiết