Tư vấn đặt tour

Ms. Hà Giang

Mobile: 0967.450.788

Skype: live:hagiang_13

Ms. Thanh Thảo

Mobile: 0971.616.808

Skype: live:thanhthao_67

Ms. Hoài Thu

Mobile: 0971.096.088

Skype: live:hoaithu_28

Ms. Nguyễn Thúy

Mobile: 0975.553.669

Skype: live:nguyenthuy_72

Tokyo- Phú Sĩ - Hakone (4N3Đ - bay VNA)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 21 - Tháng 10: 04, 25, 31 - Tháng 11: 01, 08, 15 - Tháng 12: 06, 13, 19 - Tháng 01: 09, 12 - Tháng 02: 06, 21 - Tháng 03: 05, 22, 23
Thời gian:
4 ngày 3 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 873,810 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

23,900,000 đ 21,900,000 đ /người Chi tiết
Osaka – Kyoto - Wakayama (3N3Đ - bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 10: 08
Thời gian:
3 ngày 2 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 793,531 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

20,888,000 đ 19,888,000 đ /người Chi tiết
Tokyo – Phú Sĩ – Hakone – Kyoto – Osaka ( 6N5D- bay VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 29 - Tháng 11: 02, 06, 09, 12
Thời gian:
6 ngày 5 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,232,910 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

32,900,000 đ 30,900,000 đ /người Chi tiết
Nagoya - Osaka - Kyoto - Toyohashi - Fuji - Kawaguchi- Tokyo (6N5D - bay VNA)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 18, 30 - Tháng 11: 13
Thời gian:
6 ngày 5 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,312,710 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

34,900,000 đ 32,900,000 đ /người Chi tiết
Tokyo- Phú Sĩ- Ibaraki- Cánh đồng cỏ Kochia ( 4N3Đ- bay VNA)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 03, 17
Thời gian:
4 ngày 3 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 993,510 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

25,900,000 đ 24,900,000 đ /người Chi tiết
Kobe – Osaka– Kyoto – Kansai (5N4Đ - bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 10: 14, 22, 26, 28
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 873,810 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

22,900,000 đ 21,900,000 đ /người Chi tiết
Nhật Bản : NARA-OSAKA- CHUBU (5N4Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 17 - Tháng 10: 08
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 913,710 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

23,900,000 đ 22,900,000 đ /người Chi tiết
Nhật Bản: Narita-Fuji- Tokyo- Narita (5N4Đ- BAY VNA)
Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 09: 29 - Tháng 10: 06
Thời gian:
5 ngày 4 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,017,450 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

26,900,000 đ 25,500,000 đ /người Chi tiết