45,900,000 đ 41,900,000 đ /người Chi tiết

Chu du Nhật Bản ngắm hoa anh đào 2020: Tokyo- Hakone- Phú Sĩ (4N3Đ- Bay VNA)

Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 22, 23
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
23,900,000 đ 23,900,000 đ /người Chi tiết

Tour Nhật Bản mùa đông: Tokyo- Yamanashi- Phú Sĩ- Trượt Tuyết (4N3Đ- Bay VNA)

Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 06, 21 - Tháng 03: 05
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
23,900,000 đ 21,900,000 đ /người Chi tiết
36,900,000 đ 34,900,000 đ /người Chi tiết

Lễ Hội Ánh Sáng Nhật Bản 2020: Tokyo- Hakone- Phú sĩ- Nabana No Sato (Lễ hội ánh sáng)- Kyoto- Osaka (6N5D- bay VNA)

Lịch trình: Hà Nội Nhật Bản
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 27, 30, 31 - Tháng 04: 04, 05
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
36,900,000 đ 35,900,000 đ /người Chi tiết

Tokyo- Phú Sĩ - Hakone (4N3Đ - bay VNA)

Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 06, 21 - Tháng 03: 05, 22, 23
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
23,900,000 đ 21,900,000 đ /người Chi tiết