1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 59,350 JPY
12,463,500 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 29,670 JPY
6,230,700 VND
Giá vé thương gia người lớn 81,870 JPY
17,192,700 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 40,930 JPY
8,595,300 VND

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 21DAYS 59,350 JPY
12,463,500 VND
29,670 JPY
6,230,700 VND
81,870 JPY
17,192,700 VND
40,930 JPY
8,595,300 VND

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ,
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách