1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày FLEX6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 JPY
5,018,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 JPY
2,509,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass FLEX6DAYS 26,000 JPY
5,018,000 VND
13,000 JPY
2,509,000 VND


Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ,
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách