1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 14,260 JPY
2,752,180 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,130 JPY
1,376,090 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 14,260 JPY
2,752,180 VND
7,130 JPY
1,376,090 VND


Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ,
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách