Chọn ngày
Next
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tư vấn đặt tour

Ms. Hà Giang

Mobile: 0967.450.788

Skype: live:hagiang_13

Ms. Thanh Thảo

Mobile: 0971.616.808

Skype: live:thanhthao_67

Ms. Hoài Thu

Mobile: 0971.096.088

Skype: live:hoaithu_28

Ms. Nguyễn Thúy

Mobile: 0975.553.669

Skype: live:nguyenthuy_72

Điểm nổi bật
  • Di chuyển từ sân bay Narita về đến thành phố Tokyo trong vòng 41 phút.

  • Đi lại không giới hạn trên 13 tuyến của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo với 250 trạm dừng

  • Đi lại không giới hạn trên các tuyến Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 24, 48, và 72 giờ

Kiểm tra giá các lựa chọn cho sản phẩm này

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 48 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 48 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 48 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 48 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 72 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 72 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 24 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 24 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 24 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 24 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Mười - tháng Ba) và 72 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng từ 1 tháng mười 2019 đến 31 tháng ba 2020 chỉ và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 72 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Chín) và 48 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 48 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Chín) và 24 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019 và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 24 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Chín) và 24 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019 và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 24 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Chín) và 48 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019 và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 48 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 1 chiều (Tháng Chín) và 72 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 1 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019 và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 72 giờ.

Vé Tokyo Skyliner 2 chiều (Tháng Chín) và 72 giờ thẻ Tokyo Metro Subway

Nhận vé Skyliner 2 chiều từ sân bay Narita (ga 1, 2 và 3) đến ga Ueno(trung tâm thành phố Tokyo) hoặc ga Nippori (nối với tuyến JR) Áp dụng chỉ dài đến ngày 30 tháng chín 10 năm 2019 và vé đi lại không giới hạn trên tất cả các tuyến của hệ thống Tokyo Metro và Tokyo Subway trong vòng 72 giờ.

bieu tuong loading
Quy định dịch vụ
Giá bao gồm Giá không bao gồm
Vé xe lửa
Quy định hủy đổi/ đặt tour

Không thể đổi/trả.

Tokyo Skyliner là một trong những chuyến tàu cao tốc nhanh nhất của Nhật Bản hoạt động giữa các nhà ga của sân bay Narita và trung tâm thành phố Tokyo. 

Dịch vụ của Skyliner có tại các nhà ga 1, 2, 3 sẽ giúp bạn kết nối dễ dàng với các tuyến JR qua chuyến tàu đi thẳng đến ga Nippori, ga trung chuyển chính ở Tokyo. Với combo này, ngoài vé Skyliner, bạn còn nhận được thẻ tàu điện ngầm và Metro Tokyo, cho phép bạn đi lại trên 13 tuyến với 250 điểm dừng. Thật tuyệt với đúng không nào.

Chưa có ý kiến cho dịch vụ này!