Chọn ngày
Next
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tư vấn đặt tour

Ms. Đỗ Phượng

Mobile: 0987 043 500

Skype: live:bichphuong_33

Ms. Nguyễn Thúy

Mobile: 0975 553 669

Skype: live:nguyenthuy_72

Điểm nổi bật
  • Have a close encounter with green turtles in Turtle Island Tanjung Benoa

  • Ride a glass-bottom boat to see the marine life below you

  • Enjoy the beautiful underwater scenery such as coral reefs, a variety of ornamental fish, marine plants and other marine animals.

Kiểm tra giá các lựa chọn cho sản phẩm này

Turtle Island with Glass Bottom Boat

Have a close encounter with the green turtles in Turtle Island Tanjung Benoa and ride a glass-bottom boat to enjoy seeing the marine life in Bali. Boat ride, admission, and English speaking guide included.

bieu tuong loading
Quy định dịch vụ
Giá bao gồm Giá không bao gồm
Phí tham quan
Quy định hủy đổi/ đặt tour

Không thể đổi/trả.

From Tanjung Benoa beach, you will board the Glass Bottom boat going to Turtle Island where you will find the green turtles, a rare animal protected by the Indonesian government. Enjoy the beautiful underwater scenery such as coral reefs, a variety of ornamental fish, marine plants and other marine animals while on the boat

Chưa có ý kiến cho dịch vụ này!