Tìm hiểu về Thánh Địa Mỹ Sơn

Ngày cập nhật: 01/05/2019

Cũng giống như trên thế giới, ở Việt Nam cũng có những địa danh mà bạn không thể bỏ qua và nên đến thăm một lần trong đới. Trong những địa danh đó có những nơi mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa dành không thể bỏ lỡ, điển hình nhất chính là thánh địa Mỹ Sơn.