Du xuân đầu năm: Hạ Long- Ninh Bình-Bái Đính- Hà Nội City tour ( 4N3D)
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 20, 21 - Tháng 03: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 - Tháng 04: 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 - Tháng 05: 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,999,000 đ 4,250,000 đ /người Chi tiết
Du Xuân đầu năm: Hạ Long- Yên Tử (3N2Đ)
Lịch trình: Miền Bắc Hạ Long
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 04: 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
4,200,000 đ 3,850,000 đ /người Chi tiết
Tour đi lễ : Yên Tử- Chùa Đồng 2019
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,590,000 đ 2,290,000 đ /người Chi tiết
Du xuân chùa Yên Tử
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
990,000 đ 790,000 đ /người Chi tiết
Khám phá chùa Hương
Lịch trình: Hà Nội Hà Nội
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 22, 23 - Tháng 03: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
990,000 đ 760,000 đ /người Chi tiết
Du lịch Bái Đính - Tràng An Ninh Bình
Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 22, 23 - Tháng 03: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,050,000 đ 850,000 đ /người Chi tiết
Tour du lịch Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc
Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 22, 23 - Tháng 03: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,030,000 đ 830,000 đ /người Chi tiết
Đi về miền tâm linh Myanmar: Bagan- Thủ đô Naypyidaw- Hòn đá vàng- Yangon
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 23
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
13,500,000 đ 12,290,000 đ /người Chi tiết
Hành hương lễ Phật Myanmar: Yagon- Bago- Kyaikhtigo
Lịch trình: Châu Á Myanmar
Lịch khởi hành từ Châu Á: - Tháng 02: 20, 23, 28 - Tháng 03: 09, 10, 16
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
12,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết