45,900,000 đ 41,900,000 đ /người Chi tiết

Khám Phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - Cao Hùng (4N4Đ - bay VJ)

Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 14, 21, 28 - Tháng 03: 20, 27 - Tháng 04: 03, 10, 17, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,990,000 đ 11,490,000 đ /người Chi tiết

ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÀI LOAN 2020 (M3 tết. Bay CI+AE)

Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
17,990,000 đ 16,990,000 đ /người Chi tiết

ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÀI LOAN 2020 (M2 - M4 tết. Bay AE+CI)

Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 28
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
16,990,000 đ 15,990,000 đ /người Chi tiết