SYDNEY – MELBOURNE
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 12: 06, 20, 27
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,911,210 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

49,900,000 đ 47,900,000 đ /người Chi tiết
KHÁM PHÁ AUSTRALIA XINH ĐẸP
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 25 - Tháng 11: 08, 22
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,911,210 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

49,900,000 đ 47,900,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Australia xinh đẹp Melbourne - Sydney khởi hành từ Hồ Chí Minh (bay VNA)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 10: 25
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,992,207 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

53,930,000 đ 49,930,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Australia xinh đẹp Melbourne - Sydney khởi hành từ Hà Nội (bay VNA)
Lịch trình: Hà Nội Châu Úc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 10: 25
Thời gian:
7 ngày 6 đêm

Trả góp 0% qua Paylater trong 3 tháng hoặc thanh toán chỉ từ 1,911,210 đ hàng tháng, chỉ cần CMND và duyệt trong 15 phút.

(*) Chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

50,900,000 đ 47,900,000 đ /người Chi tiết