Hà Nội - Hạ Long 2n1đ (Du thuyền GOLDEN STAR dịch vụ 3 sao phòng Superior)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 29, 30, 31 - Tháng 09: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 - Tháng 10: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,990,000 đ 2,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 31 - Tháng 09: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 - Tháng 10: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 - Tháng 11: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Tháng 12: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
950,000 đ 850,000 đ /người Chi tiết
2,500,000 đ 1,950,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI - SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – CAP TREO FANSIPAN ( 3N2Đ- Ôtô)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,800,000 đ 2,550,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA - CÁT CÁT – HÀM RỒNG – THÁC BẠC – THÁC TÌNH YÊU( 2 ngày 3 đêm - tàu hỏa)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,300,000 đ 1,950,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI - SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – THÁC BẠC (3N2Đ- Ôtô)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,300,000 đ 1,950,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI - SAPA - CÁT CÁT – HÀM RỒNG - FANSIPAN ( 2N2Đ- Ô TÔ)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,690,000 đ 2,290,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - LAO CHẢI TÀ VAN ( 2n3đ- Tàu Hỏa)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,100,000 đ 1,990,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA - CÁT CÁT – HÀM RỒNG – THÁC BẠC ( 2n3đ- phương tiện tàu hỏa)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,950,000 đ 1,790,000 đ /người Chi tiết
HÀ NỘI - SAPA – HÀM RỒNG – CÁP TREO FANSIPAN ( phương tiện ô tô)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 08: 27, 28, 29, 30 - Tháng 09: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,300,000 đ 2,190,000 đ /người Chi tiết