HCM - Bangkok - Pattaya (5N4Đ - bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 03: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,990,000 đ 5,750,000 đ /người Chi tiết
HCM - Singapore - Malaysia (5N4Đ - bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 18, 25 - Tháng 03: 03, 17, 24, 31 - Tháng 04: 07, 14, 21, 28 - Tháng 05: 12, 26 - Tháng 06: 02, 09, 16, 23
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết
HCM - Hà Nội - Sapa - Lào Cai - Bái Đính - Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 29
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
7,790,000 đ 7,390,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội – Cần Thơ – Côn Đảo – Hà Nội
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 22, 29 - Tháng 03: 07, 14, 28
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
9,190,000 đ 8,790,000 đ /người Chi tiết
Khám Phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - Cao Hùng (4N4Đ - bay VJ)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 21, 28 - Tháng 03: 20, 27 - Tháng 04: 03, 10, 17, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
11,990,000 đ 11,490,000 đ /người Chi tiết
Bangkok - Pattaya (5N4Đ - bay Jetstar)
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 02: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,990,000 đ 5,990,000 đ /người Chi tiết
Tour Free & Easy Phú Quốc khách sạn 3 Sao Lê Văn khởi hành từ Hà Nội
Lịch trình: Hà Nội Phú Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 18, 19, 24, 25, 26 - Tháng 03: 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,990,000 đ 3,499,000 đ /người Chi tiết