Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3n2đ - Ks Amazing Sapa 4*
Khám phá bản Cát Cát và Thác Thủy Điện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ và tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.
5,000,000 đ 4,700,000 đ /người Chi tiết
Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3n2đ - Ks Bamboo/ H’mông 3*
Khám phá bản Cát Cát và Thác Thủy Điện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ và tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.
3,200,000 đ 3,000,000 đ /người Chi tiết
Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3n2đ - Ks Panorama/Golden Sun 3*
Khám phá bản Cát Cát và Thác Thủy Điện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ và tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.
3,100,000 đ 2,850,000 đ /người Chi tiết
Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Fansipan 3n2đ - Ks Hoàng Hà 2*
Khám phá bản Cát Cát và Thác Thủy Điện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ và tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.
2,550,000 đ 2,250,000 đ /người Chi tiết
Hỗ trợ Online