Du xuân đầu năm: Hạ Long- Ninh Bình-Bái Đính- Hà Nội City tour ( 4N3D)
Lịch khởi hành từ Miền Bắc: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 - Tháng 03: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 - Tháng 04: 02, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 - Tháng 05: 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
4,999,000 đ 4,250,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Nguyên Đá Đồng Văn ( 3N2D)
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 08, 15, 22 - Tháng 03: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,500,000 đ 2,500,000 đ /người Chi tiết
Khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 3 sao (2N1Đ)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 - Tháng 04: 02, 11, 15, 16, 17, 23, 25, 26 - Tháng 05: 06, 08, 10, 17, 20, 22, 23 - Tháng 06: 05, 10, 18, 21, 22
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
2,800,000 đ 2,250,000 đ /người Chi tiết
Tour đi lễ : Yên Tử- Chùa Đồng 2019
Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Tháng 03: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết
Rực rỡ mùa hè tại biển Phú Quốc: Nam Đảo-Bắc Đảo- Vinpearl- Safari (4N3Đ bay VJ)
Lịch trình: Hà Nội Phú Quốc
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 09, 16, 23, 30 - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 01, 08
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
7,200,000 đ 6,590,000 đ /người Chi tiết
Thăm nước láng giềng bằng đường bộ : Xiêng khoảng-Luoongphabang-viêng chăn-paksan ( 6N5Đ)
Lịch trình: Hà Nội Campuchia
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 15, 22 - Tháng 03: 01, 08, 15, 22, 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26 - Tháng 05: 03, 10, 17, 24, 31
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
9,500,000 đ 8,200,000 đ /người Chi tiết
Amazing Myanmar: Hà Nội - Yagon - Bago ( 4N3Đ bay VJ)
Lịch trình: Hà Nội Myanmar
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 07, 14, 21 - Tháng 05: 04, 11, 18, 25 - Tháng 06: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
10,990,000 đ 8,990,000 đ /người Chi tiết
14,990,000 đ 12,500,000 đ /người Chi tiết
26,500,000 đ 24,500,000 đ /người Chi tiết