HÀNH TRÌNH VÀNG XAO XUYẾN SẮC THU NHẬT BẢN: OSAKA-KOBE-NAGOYA-KYOTO-PHÚ SĨ-TOKYO
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 11: 06, 14
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
36,900,000 đ 34,900,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Đài Loan mùa thu Đài Bắc- Đài Trung - Cao Hùng (bay Vietnam Airlines)
Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 25, 26, 26 - Tháng 06: 06, 06, 15, 15, 16, 16 - Tháng 11: 17, 17 - Tháng 12: 21
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
13,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Khám phá Đài Loan - Rực rỡ sắc màu mùa thu Đài Bắc- Đài Trung- Cao Hùng (bay vietjet air)
Lịch trình: Hà Nội Đài Loan
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 04, 11, 11, 18, 18 - Tháng 06: 01, 01, 08, 08, 15, 15, 22, 22, 29, 29 - Tháng 07: 06, 06 - Tháng 09: 14, 14, 28, 28 - Tháng 10: 05, 05, 12, 12, 19, 19, 26, 26 - Tháng 11: 02, 02, 09, 09, 16, 16, 23, 23, 30, 30 - Tháng 12: 07, 07, 14, 14, 21
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
11,990,000 đ 9,990,000 đ /người Chi tiết
Chương trình 3N2D Hà Nội - Hạ Long (kết hợp ngủ đêm trên vịnh và trên bờ)
Lịch trình: Hà Nội Hạ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,299,000 đ 2,999,000 đ /người Chi tiết
12,900,000 đ 10,900,000 đ /người Chi tiết
Combo Sapa: Xe Dcar Limousine + 01 đêm ngủ khách sạn Sapa + 01 đêm ngủ homestay tại Tả Van
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Tháng 10: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
1,990,000 đ 1,790,000 đ /người Chi tiết
Combo Sapa 3N2D: Xe Dcar + Khách sạn trung tâm Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
1,950,000 đ 1,650,000 đ /người Chi tiết
Combo Chuyên cơ mặt đất - Homestay Tả Van - KS 4* TT Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
2,490,000 đ 2,190,000 đ /người Chi tiết
Combo Xe Chuyên cơ mặt đất + Homestay Tả Van
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,590,000 đ 1,490,000 đ /người Chi tiết
Combo Xe Chuyên cơ mặt đất + Khách sạn 4* Sapa
Lịch trình: Hà Nội Sapa
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 31 - Tháng 08: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 09: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
1,400,000 đ 1,350,000 đ /người Chi tiết