Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives khởi hành từ Hồ Chí Minh (hàng không Singapore Airlines)
Lịch trình: Hồ Chí Minh Maldives
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 05: 23 - Tháng 06: 05 - Tháng 08: 22
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
30,500,000 đ 28,500,000 đ /người Chi tiết
Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives khởi hành từ Hà Nội (hàng không Singapore Airlines)
Lịch trình: Hà Nội Maldives
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 23 - Tháng 06: 05 - Tháng 08: 22
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
31,500,000 đ 29,500,000 đ /người Chi tiết
Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives khởi hành từ T.P Hồ Chí Minh (hàng không Air Asia)
Lịch trình: Hà Nội Maldives
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 28 - Tháng 07: 12, 26
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
28,900,000 đ 26,900,000 đ /người Chi tiết
Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives khởi hành từ Hà Nội (hàng không Air Asia)
Lịch trình: Hà Nội Maldives
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 28 - Tháng 07: 12, 26
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
29,900,000 đ 27,900,000 đ /người Chi tiết