Tour du lịch Nga nổi bật
Khám phá cung đường vàng: nước Nga xinh đẹp trong 8 ngày với hàng không 5 sao khởi hành TP Hồ Chí Minh
Lịch trình: Châu Âu Nga
Lịch khởi hành từ Châu Âu: - Tháng 10: 05, 11, 23 - Tháng 04: 26 - Tháng 05: 10, 22 - Tháng 06: 02, 11, 21 - Tháng 08: 08, 20 - Tháng 09: 06, 18, 29 - Tháng 07: 17
Thời gian:
8 ngày 7 đêm
45,900,000 đ 43,900,000 đ /người Chi tiết
Khám phá cung đường vàng nước Nga trong 8 ngày với hàng không 5 sao khởi hành Hà Nội
Lịch trình: Châu Âu Nga
Lịch khởi hành từ Châu Âu: - Tháng 03: 22 - Tháng 10: 05, 11, 23 - Tháng 04: 26 - Tháng 05: 10, 22 - Tháng 06: 02, 11, 21 - Tháng 08: 08, 20 - Tháng 09: 06, 18, 29 - Tháng 07: 17
Thời gian:
8 ngày 7 đêm
45,900,000 đ 43,900,000 đ /người Chi tiết
Khám phá nước Nga Vĩ Đại : Moscow - Saint Petersburg ( Bay từ Đà Nẵng)
Lịch trình: Châu Âu Nga
Lịch khởi hành từ Châu Âu: - Tháng 02: 04 - Tháng 03: 11, 16, 18, 23, 29 - Tháng 10: 05, 14, 21 - Tháng 11: 04 - Tháng 04: 13, 22 - Tháng 05: 13, 25 - Tháng 06: 08, 15, 22 - Tháng 08: 10, 19 - Tháng 09: 14, 28 - Tháng 07: 27
Thời gian:
8 ngày 7 đêm
43,900,000 đ 41,900,000 đ /người Chi tiết