Tour du lịch Trung Quốc nổi bật
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành - Tử Cấm Thành – Di Hòa Viên – Thiên Đàn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
10,888,000 đ 8,888,000 đ /người Chi tiết
Chương trình du lịch Trung Quốc: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 22 - Tháng 06: 04, 19
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
14,900,000 đ 12,900,000 đ /người Chi tiết
Một hành trình – 2 di sản thế giới: Trùng Khánh – Xích Thủy – Vũ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 22 - Tháng 06: 12, 26
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
14,490,000 đ 12,490,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 28 - Tháng 06: 04, 13, 23, 30 - Tháng 08: 21 - Tháng 07: 14, 17, 30 - Tháng 09: 08, 29 - Tháng 10: 18 - Tháng 11: 04, 18 - Tháng 12: 13
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,490,000 đ 16,490,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Nam Ninh – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn - Vũ Lăng Nguyên
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 12, 19, 19, 26, 26 - Tháng 06: 09, 09, 16, 16, 23 - Tháng 07: 07, 14, 21, 28 - Tháng 08: 04, 11, 18, 28, 29 - Tháng 09: 15, 22
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
9,490,000 đ 7,490,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 16, 30, 30, 30 - Tháng 06: 20, 20, 20 - Tháng 07: 04, 04, 04, 25, 25, 25 - Tháng 08: 08, 29 - Tháng 09: 19, 26 - Tháng 10: 10, 28 - Tháng 11: 11, 25 - Tháng 12: 16
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
15,500,000 đ 13,500,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 26 - Tháng 06: 05, 09
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,590,000 đ 16,590,000 đ /người Chi tiết