Tour du lịch Trung Quốc nổi bật
Chương trình du lịch Trung Quốc: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 22 - Tháng 06: 04, 19
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
14,900,000 đ 12,900,000 đ /người Chi tiết
Một hành trình – 2 di sản thế giới: Trùng Khánh – Xích Thủy – Vũ Long
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 22 - Tháng 06: 12, 26
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
13,990,000 đ 11,990,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 28 - Tháng 06: 04, 13, 23, 30 - Tháng 08: 21 - Tháng 07: 14, 17, 30 - Tháng 09: 08, 29
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,490,000 đ 16,490,000 đ /người Chi tiết
9,190,000 đ 7,190,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 16, 30 - Tháng 06: 20
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
14,500,000 đ 12,500,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 26 - Tháng 06: 05, 09
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,590,000 đ 16,590,000 đ /người Chi tiết
Hỗ trợ Online