Bắc Kinh - Tử Cấm Thành – Thiên An Môn – Thiên Đàn - Vạn Lý Trường Thành
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 11: 25 - Tháng 12: 09, 23, 30
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
10,190,000 đ 9,190,000 đ /người Chi tiết
Chương trình du lịch Trung Quốc: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Liên hệ Chi tiết
Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 12: 13 - Tháng 01: 10 - Tháng 02: 28 - Tháng 03: 14, 28
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,190,000 đ 16,190,000 đ /người Chi tiết
Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 11: 25 - Tháng 12: 16
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
14,500,000 đ 12,500,000 đ /người Chi tiết
Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh
1 bài bình luận
- Tuyệt vời
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 12: 02, 16
Thời gian:
7 ngày 6 đêm
18,590,000 đ 16,590,000 đ /người Chi tiết