Hà Giang- Cao Nguyên Đá Đồng Văn ( 3N2D)
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,500,000 đ 2,500,000 đ /người Chi tiết
Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên- Làng nghề Miền Bắc (6N5D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27 - Tháng 04: 03, 10, 17, 24 - Tháng 05: 01, 08, 15, 22, 29
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
6,500,000 đ 6,000,000 đ /người Chi tiết
Hành trình miền núi đầu năm mới: Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên (5N4D)
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 03: 27, 28, 29 - Tháng 04: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 - Tháng 05: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
6,500,000 đ 5,100,000 đ /người Chi tiết
Đẹp mê hồn mùa hoa tam giác mạch Đồng Văn- Hà Giang
Lịch trình: Hà Nội Hà Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 03: 29 - Tháng 04: 05, 12, 19, 26
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
3,900,000 đ 3,500,000 đ /người Chi tiết