5,990,000 đ 5,490,000 đ /khách Chi tiết
HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline, 3 đêm Quy Nhơn)
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 17, 30 - Tháng 08: 06, 14, 20, 27 - Tháng 09: 04
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
6,190,000 đ 5,690,000 đ /khách Chi tiết
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI (4N3Đ - BAY Bamboo Airways )
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 07: 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 - Tháng 08: 01, 06, 07, 08, 14, 15
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
6,790,000 đ 6,490,000 đ /khách Chi tiết